רואי שחר קמרמן ROEI SHACHAR KEMERMAN

לימודים

ביס’ גורדון לאומנויות הרצליה

גיל

6-12

גיל

2016

נסיון מקצועי

פרסומת (דיגיטל וקולנוע) לרכב חשמלי – 2023
מערכון בארץ נהדרת -2023

וידאו