אופיר עיני Ofir Eini

גיל

15-20

תאריך לידה

14/8/2009

ניסיון מקצועי

2022 – “שקשוקה” תפקיד – מייקי עונה 3,4
2022 – “מתחם 25” תפקיד – צביקי
2021 – “שקשוקה” תפקיד – מייקי עונה 2
2020 – “שקשוקה” תפקיד – מייקי עונה 1