ליאו ויס LEO WEISS

לימודי משחק

2019-2022: חוג תיאטרון ומשחק – יעל צדוק

כישורים

שירה, חיקויים, חוש קומי, חוש דרמטי

גיל

12-15

תאריך לידה

3.09.12

נסיוןמ תעסוקתי

שחקן בסרט “הביתה” – מוטי (דני לרנר, מרי רוט ושי ברכה)