גילי יעקובי

 גיל: 

17-18

 כישורים: 

משחק-לימודים ב"בית פרנקפורט" ובטודיו "במה", לימודים בקורס ב"בית צבי"
משחק מול מצלמה
ריקוד ושירה-ב"קול הבמה",
אנגלית עם מבטא

חזרה ←
גילי יעקובי
גילי יעקובי
גילי יעקובי
גילי יעקובי