רביד גרוס

 גיל: 

15-16

 כישורים: 

משחק- תיאטרון אורנה פורת + שכנים של צ´יץ.
שירה
ריקוד - בלט קלאסי – סטודיו ענת רון

רביד גרוס
רביד גרוס
רביד גרוס
רביד גרוס