אמיר מגר

 גיל: 

11-12

 כישורים: 

משחק
גיטרה
כדורגל
אנגלית-מבטא אמריקאי
ספרדית

 נסיון מקצועי: 

פרסומת לפלאפון- תפקיד ראשי- 2012

פרסומת h&o -2012

פרסומת לחטיף אפרופופו- ראשי- 2012

תשדיר שירות למרכז לבטיחות וגיהות- ראשי- 2012

 תשדיר לעידוד ההצבעה בבחירות- 2013

פרסומת לחטיף-2014

 תשדיר שרות לפ"מ- מרכזי- 2013

פרסומת ל"מכבי" שרותי בריאת-2013

פרסומת ל"פיטנס"-2014
קריינות לפרסומת "קסטרו" 2014

http://youtu.be/WBS3i76ZQNA
  פרסומת לבנק לאומי - משני-2018

חזרה ←
אמיר מגר
אמיר מגר
אמיר מגר
אמיר מגר